Hammam Den Haag

Rond 1990 was de Haagse Schilderswijk, waar onze hammam staat, volop in verandering. Door de stadsvernieuwing ontstond een geheel nieuwe wijk, met een sterk multi-culturele bevolking. De voorzieningen in de wijk waren daar echter nog niet op aangepast. De traditionele badhuizen waren gesloten, doch er was geen vervanging voor gekomen.

Toen het gemeentelijk Sport- en recreatiecentrum "De Houtzagerij" werd vervangen door nieuwbouw, nam een kleine groep pioniers het initiatief om bij dit centrum een hammam te realiseren. Dit om zo "bij te dragen aan het functioneren van Den Haag als multi-culturele samenleving".
De gemeente steunde dit initiatief van harte doch kon de benodigde financiering niet rond krijgen. Dit lukte de initiatiefgroep uiteindelijk wel en zo werd op 18 maart 1995 door de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra en wethouder Anke van Kampen de Hammam Den Haag geopend. Sindsdien hebben zo'n 400.000 bezoekers, uit Den Haag en verre omstreken, onze Hammam bezocht. Onze Hammam is dan ook al jaren een alom gewaardeerde voorziening in Den Haag en omstreken.

De Hammam wordt beheerd vanuit twee stichtingen.
Eén stichting is eigenaar/verhuurder van het gebouw.
De Stichting Hammam Den Haag en omstreken huurt het gebouw en voert de exploitatie.


Voor wie meer wil lezen:
Marja den Heijer: 10 jaar Hammam Den Haag, het oosters badhuis 1995-2005
(Den Haag, 2005)


Rubensstraat (1920)
  Rubensstraat (1920)